tunalı hilmi – kuğulu park

3.jpgTunalı Hilmi önemli bir Türk siyaset adamıdır. 28 Ağustos 1871’de Eskicuma’da doğmuştur. Jön Türk ve Türkçülük Hareketlerinin önde gelen adlarındandır. Fatih Askeri Rüşdiyesi’ni bitirmiş, Kuleli Askeri İdadisi öğrencisiyken Teşvik adlı gizli bir haftalık dergi çıkardığı için tutuklanmıştır. Daha sonra girdiği Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de “Gizli Mektepliler” adlı bir örgüt kurmuştur.

Tunalı Hilmi’nin en önemli yapıtı, Un projet d’organisation de la souverainete du peuple en Turqie (Türkiye’de halk Hakimliği(düzen) Bir şart- Bir dilek, 1904)adıyla yayımladığı ayrıntılı anayasaya tasarısıdır. Bu çalısması Fransızcasından çevrilerek Tarih ve Toplum dergisinde “Tunalı Hilmi’nin Halk Hakimiyeti Risalesi ve Anayasa Tasarısı” adı altında yayımlanmıştır. Öbür yapıtları arasında Evvel ve Ahir, Makedonyai Mazi, Hal, İstikbal(1898), Peşte’de Reşid Efendi ile (1899), Rezalet yine İspanya’da(1900), Kongre, Cevapları-Cevabımız(1901), Kongre Nedir, Nasıl Olmalıdır?(1901), Bİr Dilek(1902), Memiş Çavuş Büyük Millet Meclisinde (1923) sayılabilir.

Tunalı Hilmi 22 Kasım 1928’de İstanbul’da ölmüştür.

İlgili yazılar:

Bir Cevap Yazın